ภาพกิจกรรม

CMAT 23


อบรมวิชาการประจำปีเรื่อง คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

CMAT 22


วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

CMAT 21


วันที่ 18-20 พฤษภาคม 65 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

CMAT 20


วันที่ 8-10 กันยายน 2564 Zoom Meeting

CMAT 19


วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

CMAT 18


วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562. ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร

CMAT 17


วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561. ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร

CMAT 16


วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ