บทความวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง


Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คีเลชั่นบำบัด (Chelation therapy)


คีเลชั่นบำบัด (Chelation therapy)

แผ่นพับคีเลชั่นบำบัด


แผ่นพับคีเลชั่นบำบัด (Chelation therapy)

ความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการทดลองประเมินการบำบัดด้วยคีเลชั่น (TACT)


ความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการทดลองประเมินการบำบัดด้วยคีเลชั่น (TACT)

การประเมินการทดลองเพื่อประเมินการบำบัดด้วยคีเลชั่น (TACT)


การประเมินการทดลองเพื่อประเมินการบำบัดด้วยคีเลชั่น (TACT) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบรรณาธิการ

การทดลองแบบสุ่ม TACT


ผลของการใช้ไดโซเดียม EDTA คีเลชั่นต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อหัวใจตายก่อนหน้านี้ การทดลองแบบสุ่ม TACT

มาตรฐานการแพทย์ทางเลือก เรื่อง คีเลชั่นบำบัด


มาตรฐานการแพทย์ทางเลือก เรื่อง คีเลชั่นบำบัดด้วยสาร ดีดีทีเอทางหลอดเลือดดำ (EDTA CHELATION THERAPY)

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก


วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก หัวข้อ รายงานการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์การทำคีเลชั่นบำบัด