ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

งานอบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่23


โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพ
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567

อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่22


โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพ
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566

อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 21


โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพ
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566

อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20


การประชุมผ่านโปรแกรม
ZOOM MEETING
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564

งานอบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 19


โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพ
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563