คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 
THAILAND
Dr. John Yang Microinvasive Surgery, OB/GYN
 
 
THAILAND
Dr. Supot Samritvanitcha
 
THAILAND
Dr. Patana Teng Umnuay
 
THAILAND
Dr. Mart Maiprasert
 
 
THAILAND
Dr. Chatchai Sribundit
 
THAILAND
คณะกรรมการที่ปรึกษา
 
THAILAND
 
 
THAILAND
คณะกรรมการที่ปรึกษา
 
THAILAND
 
THAILAND
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 
 
THAILAND
คณะกรรมการที่ปรึกษา
 
THAILAND
คณะกรรมการที่ปรึกษา