สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
งานอบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่23
โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพ
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567
อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่22
โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพ
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566
อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 21
โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพ
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566
อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20
การประชุมผ่านโปรแกรม
ZOOM MEETING
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564
 TACT Update 2019 with Dr. Gervasio Lamas
 ทางเลือกในการกำจัดสารพิษโลหะหนักสะสมในร่างกาย CHELATION THERAPY
 การล้างสารพิษ คีเลชัน คืออะไร