ประกาศ “ทุนนายแพทย์ชัชดนัย มุสิกไชย เพื่อการศึกษาเยาวชน” ทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

Document Download
ประกาศ “ทุนนายแพทย์ชัชดนัย มุสิกไชย เพื่อการศึกษาเยาวชน” ทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ทุนละ 10,000 บาท)
คณะกรรมการขอแสดงความยินดี และขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ทุนนายแพทย์ชัชดนัย มุสิกไชย เพื่อการศึกษาเยาวชน” ทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวชิดชนก ดวงตัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
2. น.ส.ธัชมาศ ทองผาโกมล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
3. น.ส.อารีรัตน์ นาสวนทัศนีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญจนบุรี
4. น.ส. เบญจา ผิวอ่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี
5. น.ส.สุพิชญา รัตนวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี
6. นางสาวอรปภัส วรรณภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก “ทุนนายแพทย์ชัชดนัย มุสิกไชย เพื่อการศึกษาเยาวชน” ทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ดังรายชื่อข้างต้น และให้ติดต่อขอรับมอบทุนกับทางสมาคมฯต่อไป
.
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคคล ผู้ขอสนับสนุนทุนการศึกษา
ประจำปี 2563-2564 จำนวน 6 รายดังนี้
1. สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
2. สมาคมเซลล์บำบัดไทย
3. สมาคมแพทย์ผสมผสานไทย
4. ดร. เนตรปรียา (มุกสิกไชย) ชุมไชโย (ครูเคท)
5. บริษัท ไทอ้อน ไบโอเทค จำกัด
6. บริษัท ดี.ดี.ดี.ออโต้ จำกัด
.
รายละเอียดติดต่อ 0863300309
#ทุนการศึกษา #ทุนนายแพททย์ชัชดนัย_มุสิกไชย #DrWilly #CMAT #TIMA2021 Kru Kate Choomchaiyo #ChelationThai #สมาคมเซลล์บำบัดไทย #สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย