CMAT 14 :: อบรมคีเลชั่นบำบัดครั้งที่ 14

สำนักการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
จัดอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด "Chelation Therapy” ครั้งที่ 14
วาระพิเศษ : การจัดการพิษโลหะหนักสำหรับพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2558
ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
โดยมีสมาชิกแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม
สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม โทร 0 2931 2246, 08 6330 0309

ขอบคุณค่ะ  CMAT STAFF

สนใจโทร 029312246 
ติดต่อสอบถาม คุณออย ( 086-330-0309)

 

 

 

 

  Click Download >>> เอกสาร  

1.โครงการอบรมคีเลชั่นบำบัดครั้งที่ ๑๔ 

2.กำหนดการครั้งที่ ๑๔

3.ใบสมัครอบรมฯ

4.หนังสือเบิกค่าลงทะเบียนคืน (สำหรับข้าราชการ)

5.หนังสือเชิญฯ

6.ใบสมัครบูธแสดงสินค้า