โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยบ้านคลิตี้ล่าง

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ร่วมกับสำนักการแพทย์ทางเลือก ประสานความร่วมมือกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี เข้าสำรวจปัญหาสุขภาพของชุมชน “บ้านคลิตี้ล่าง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ภายหลังคดีความเสร็จสิ้นไปเมื่อปี 2556 แล้ว พบว่าประชาชนและนักเรียนบางส่วน ยังมีแนวโนมของสารโลหะหนักตกค้างในร่างกาย ซึ่งนำมายังปัญหาโรคเรื้อรังในอนาคต...

นายแพทย์บัญชา แดงเนียม กล่าวว่า “เราและตชด. สนใจปัญหาของผู้ป่วยจากพิษโลหะหนักเท่านั้น... เราจะไม่ไปแตะต้องด้านสิ่งแวดล้อมและการเมืองในพื้นที่ ให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเขาไปเคลียร์กันเอาเอง... เราห่วงแต่ชาวบ้านจริงๆ จึงได้สนใจเรื่องนี้”

จึงนำเสนอโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยบ้านคลิตี้ล่าง ที่ได้รับพิษโลหะหนักจากสารตะกั่ว ซึ่งควรได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี และยังเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการได้รับสารพิษโลหะหนักในพื้นที่การทำเหมืองแร่ ทั่วประเทศ ในเชิงเทคโนโลยีทางการแพทย์และการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษา อันจะนำมาซึ่งกรณีศึกษาการแก้ไขพิษโลหะหนัก ในพื้นที่อื่นๆต่อไป โครงการนี้ถือเป็นการนำเอาสหวิทยาการแพทย์เข้ามาแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิษโลหะหนักโดยตรง ซึ่งรายละเอียดการจัดการจะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป

จึงขอเชิญชวนให้ท่านที่สนใจร่วม “โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยบ้านคลิตี้ล่าง” โดยสามารถโอนเงินร่วมสมทบทุนโครงการฯ ได้ที่ “สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย” (องค์กรไม่แสวงกำไร) เลขที่บัญชี 091-0-14031-6 / ธนาคารกรุงไทย/ สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง/ออมทรัพย์

ขอขอบคุณร่วมสำรวจพื้นที่
นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก
นายแพทย์บัญชา แดงเนียม อุปนายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
นายแพทย์ชัชดนัย มุสิกไชย กรรมการสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี