CMAT 12 :: การสัมมนาคีเลชั่นบำบัดครั้งที่ 12

Document Download

การสัมมนาคีเลชั่นบำบัดครั้งที่ 12
จัดขึ้นในวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557 
โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช โฮเท็ล พัทยา จ.ชลบุรี

สำหรับแพทย์สมาชิกที่ต้องการนำเสนอ Case Presentation (จำนวน 3 Case) 
ให้เตรียมนำเสนอเป็น Power Point 

 

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทยขอขอบคุณแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจสมัครอบรม

คีเลชั่นบำบัดครั้งที่ 12 @PATTAYA บัดนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว (120 คน) ทางคณะทำงาน

ขอปิดการรับสมัครไว้ก่อน สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 029312246

 

*** หมายเหตุ ท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน 

      กรุณาติดต่อโอนเงิน ภายในสัปดาห์นี้ 

      เนื่องจากมีผู้ต้องการเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

 

ขอบคุณค่ะ 

CMAT STAFF

สนใจโทร 029312246 
ติดต่อสอบถาม คุณออย ( 086-330-0309)

Click Download >>> เอกสาร