รายการคนไม่อยากแก่ ตอน โรคหัวใจขาดเลือดและการรักษาด้วยคีเลชั่นบำบัด