ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม

อบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ

อบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 21
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

กองการแพทย์ทางเลือกฯ กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับ สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
จัดอบรมวิชาการประจำปีเรื่อง คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20

วันที่ 8-10 กันยายน 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

 

งานอบรมเรื่องคีเลชั่นบำบัดครั้งที่ 19
ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
28 - 30 Oct 2020  Link >>  https://bit.ly/3c2VTfI

 

กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ 
สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
จัดอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด 
"Chelation Therapy” ครั้งที่ 17

สำนักการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ
สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
จัดอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด
"Chelation Therapy” ครั้งที่ 15

1 | 2 »

ข่าวน่าสนใจ - วงการแพทย์

ประกาศ “ทุนนายแพทย์ชัชดนัย มุสิกไชย เพื่อการศึกษาเยาวชน” ทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ทุนละ 10,000 บาท)

เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ และนำเสนอต่อกรรมการในที่ประชุมใหญ่สมาคมฯ

IV EDTA vs Suppository EDTA
By คอลัมน์ นานาสาระ : CMAT Guru

โดย ร.ต.ต.นพ.อัญวุฒิ ช่วยวงษ์ญาติ

cr : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

2 มิถุนาคม 2556 
โดย นายแพทย์บัญชาแดงเนียม 
ดร.นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย

30 มิถุนายน 2556
แขกรับเชิญในตอนนี้...นพ.ชัชดนัย มุสิกไชย
โดย ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
ในรายการ "คนไม่อยากแก่" ทางช่อง Health Plus Channel

(ข่าวช่อง 5) ข่าวดีงานวิจัยรองรับ "คีเลชั่นบำบัด" ใช้รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้

นักวิจัย เปิดเผยผลการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคีเลชั่นบำบัดแล้ว

แพทย์นักวิจัยต่างชาติแถลง หลังวิจัยนานกว่า 9 ปี ยอมรับ “คีเลชั่น” ปลอดภัย ให้ประโยชน์ ใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยได้จริง !