ติดต่อสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

CHELATION MEDICAL ASSOCIATION, THAI
302/53 Soi Ladprao 71 Ladprao Rd.,
Klong Chaokunsing Wang Thong Lang
Bangkok 10310.
Tel : 0-2931-2246 Fax : 0-2931-22246

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 302/53 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 

Tel/Fax: 0 29312246
Email: info@cmat.or.th
Website: www.cmat.or.th
Facebook/thaicmat